Elke hostess maakt na de campagnedag een campagne rapportage of evaluatie van de campagnedag. Deze rapportage is eigenlijk een overdracht voor de Projectmanager van Hostessbureau zodat wij een complete evaluatie naar de klant kunnen sturen.

Welke zaken moet je meenemen in de rapportage?

Reacties doelgroep

Een campagne is pas geslaagd als deze goed ontvangen is door de doelgroep. In de rapportage willen we dus graag de reacties van de doelgroep terug kunnen vinden.

Bereikcijfers

Als het tijdens een campagne om een product ging wat verkocht werd willen we natuurlijk weten hoeveel mensen dat product hebben gekocht. Viel het in de smaak? Een hostess moet dit dus altijd vermelden in de rapportage. Dit kunnen wij weer terugkoppelen aan de klant.

Samenwerking met collega’s

Een hostess werkt op een campagne vaak samen met collega’s. Andere hostessen, de klant of personeel van de klant. Als deze samenwerking soepel verliep betekent dit vaak dat de campagne ook goed verliep. Waren er bijzonderheden of obstakels in deze samenwerking, dan kan het zijn dat dit invloed had op de campagne en moet dit duidelijk zijn!

Verloop campagne

Hierin willen we lezen hoe het verloop van de campagne was. Op welke momenten was het druk? Had je genoeg promotiemiddelen? Begon de campagne op tijd? In dit verslag moeten wij een algemeen beeld krijgen bij de campagne.