Een goede hostess voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. Bij het aannemen of selecteren van nieuwe hostessen kijken wij of de dame of heer in kwestie hier in voldoende mate aan voldoet.

Deze kwaliteitseisen zijn:

  • Sociaalvaardig
  • Oplossingsgericht
  • Klantvriendelijk
  • Representatief

Deze competenties worden verder ontwikkeld als een hostess bij ons aan de slag gaan maar we moeten wel zien dat de hostess het in zich heeft. Het kan zijn dat de klant of het merk eigen kwaliteitseisen stelt voor de hostessen die aan de slag gaan. Deze (nieuwe) kwaliteitseisen of uiterlijke kenmerken nemen wij per opdracht mee in onze selectie.